Rapporter fra DOF Travel

Indonesien 2009, DOF Travel rejse, Thomas W. Johansen