Rapporter fra DOF Travel

Indien (Goa) 2001, 6.-20. december, DOF-tur, John Speich & Leon Berthou
Indien (Goa) 2003, 4.-18. december, DOF-tur, Ole Geertz-Hansen & John Speich
Indien (Goa) 2006, 5.- 20. december, DOF-tur, John Speich & Thomas W. Johanssen
Indien (Goa) 2007, 14 dage, januar, DOF-tur, Thomas W. Johanssen & Ebbe Hansen
Indien (Goa) 2010, november-december, DOF-tur, John Speich
Indien (Goa) 2011, 7.-21. december, DOF-tur, John Speich
Indien (Goa) 2012 december - John Speich
Indien (Goa) 2012, 4.-18.januar , DOF-tur, Leon Berthou
Indien (Goa) 2013 9.-23. januar Søren Sørensen
Indien (Goa) 2013 28. nov–13. dec - Søren Sørensen
Indien (Goa) 2014 - 4.-17.december Søren Sørensen
Indien (Goa) 2017 - 5.-18.januar John Speich
Indien (Goa) 2018, 4.-17.januar , DOFTravel - Leon Berthou
Indien (Goa) 2019-1, 3.-15.januar , DOFTravel - John Speich
Indien (Goa) 2019-2, 17.-30.januar , DOFTravel - Søren Sørensen
Indien (Goa) 2020, 12 dage januar, Ingelise Aarøe Petersen
Indien (nordvest) 2010, 2. - 21. januar, DOF-tur, Thomas W. Johansen
Indien (nordvest) 2015 /2016 -3 uger, DOFtravel, Jan Hjort Christensen
Indien (nordvest) 2020 19/1–4/2, Peter Lafrenz
Indien (nordøst) 2019 - 12/4 - 5/5, Jan Hjort Christensen