Rapporter fra DOF Travel

Grækenland (Lesbos) 2001, 17.-24. maj, DOF-tur, John Speich og Ole Geertz-Hansen
Grækenland (Lesbos) 2007, DOF Travel, John Speich & Ole Geertz-Hansen
Grækenland (Lesbos) 2008, DOF Travel, John Speich & Ole Geertz-Hansen
Grækenland (Lesbos) 2012 6. til 13. maj Arne Volf og Morten Rasmussen
Grækenland (Lesbos) 2013 maj - Chr. Ebbe Mortensen og John Speich
Grækenland (Lesbos) 2014 4.-11.maj - DOF Travel - Mikkel Holck og René Rantzau
Grækenland Lesbos 2016 15.-22.maj DOFTravel John Speich m.fl