Rapporter fra DOF Travel

Finland & Norge 2007, 2.-13. juli, DOF Travel, K. Breddam & Frands E. Jensen
Finland 7. til 14. juni 2010 Arne Volf og Morten Rasmussen
Finland, 17.-26. juni 2017, Frands Jensen