Rapporter fra DOF Travel

Ethiopia January 2010, DOF Travel, Erik Mølgaard & Stig E.B. Jensen