Rapporter fra DOF Travel

Estland 2006, 1 uge, DOF Travel tur, John Speich & Ole Geertz-Hansen
Estland 2008, 14.-21. juni. DOF Travel tur, John Speich
Estland 2011, 1 uge, DOF Travel tur, John Speich
Estland april 2014, 1 uge, DOF Travel tur, John Speich