Om DOF Travel

Velkommen til DOF Travels hjemmeside. Her kan du bl.a. finde oplysninger om DOF Travels mange ture, links til fugle web-sites, nyheder fra DOF Travel og turrapporter. DOF Travel hører under Københavnsafdelingen i Dansk Ornitologisk Forening. Alle DOF-medlemmer kan deltage på turene, uanset bopæl.

DOF Travel har tidligere heddet "Ekskursionsudvalget" og har i årtier arrangeret ture for foreningens medlemmer. Hvert år tilbydes der ca. 100 endagsture (småture) på Sjælland, ca. 8 endags-busture til Danmark og Skåne samt ca. 15 udlandsrejser (storture). Alle turene bliver ledet af dygtige ornitologer med erfaring og lokalkendskab. Ca. 40 ornitologer leder ture for DOF Travel hvert år.

DOF Travel er ansvarlig for planlægning, udvikling og drift af turene. DOF Travel ledes af et udvalg med 7-10 medlemmer. I øjeblikket består DOF Travel-udvalget af Tue Brix, Leon Berthou, Frands E. Jensen (kasserer), Ingelise Aarøe-Petersen, Lærke Drostgaard, Viktor Sveding, Mikkel Holck og Morten Rasmussen (ansv.).

Du skal være medlem af Dansk Ornitologisk Forening for at deltage i arrangementerne. Formålet er at formidle kendskab til fugle og natur til medlemmerne.

Tirsdagsvagten er DOF Travels administration. 2 - 4 personer kommer hver tirsdag mellem kl. 18.00 og 19.30 i Fuglenes Hus og bogfører turtilmeldinger, besvarer spørgsmål og tager imod tilmeldinger. I øjeblikket består Tirsdagsvagten af Ingelise Aarøe-Petersen, Inger Filipsen, Merete Crone,  Morten Rasmussen og Frands E. Jensen (ansv.).

DOF Travel udvalgets medlemmer, Tirsdagvagterne og turlederne er frivillige og ulønnede.

Det betyder, at vi kan lave småture, der er gratis, og busture og rejser til meget fordelagtige priser for DOF-medlemmer.

Det betyder, at vi ikke altid kan svare på jeres tilmeldinger og henvendelser med det samme. Der kan i nogle tilfælde gå en uge eller to, inden I får svar.

I er altid velkomne til at ringe til Tirsdagsvagten på 5114 6115 om tirsdagen mellem 18.00 og 19.30. I juli måned og i juleferien (23. december til 1. januar) holder Tirsdagsvagten lukket. Du kan altid sende en e-post med dine spørgsmål til travel@dof.dk.

 

Bankoplysninger: Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 kontonr. 000 104 6418

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

God fornøjelse!