Om DOF Travel

Velkommen til DOF Travels hjemmeside. Her kan du bl.a. finde oplysninger om DOF Travels mange ture, links til fugle web-sites, nyheder fra DOF Travel og turrapporter. DOF Travel hører under Københavnsafdelingen i Dansk Ornitologisk Forening.

DOF Travel har tidligere heddet "Ekskursionsudvalget" og har  i årtier arrangeret ture for foreningens medlemmer. Hvert år tilbydes der ca. 100 endagsture (småture) på Sjælland, ca. 10 endags-busture til Danmark og Skåne samt ca. 15 udlandsrejser (storture). Alle turene bliver ledet af dygtige ornitologer med erfaring og lokalkendskab. Ca. 40 ornitologer leder ture for DOF Travel hvert år.

DOF Travel har indført online betaling - hold øje med status her.

DOF Travel er ansvarlig for planlægning, udvikling og drift af turene. DOF Travel ledes af et udvalg med 7-10 medlemmer. I øjeblikket består DOF Travel-udvalget af John Speich, Leon Berthou, Peter Lafrenz (kasserer), Frands E. Jensen, Ingelise Aarøe-Petersen, Stefan Stürup, Søren Sørensen og Morten Rasmussen.
Du skal være medlem af Dansk Ornitologisk Forening for at deltage i arrangementerne. Formålet er at formidle kendskab til fugle og natur til medlemmerne.

Tirsdagsvagten er DOF Travels administration. 2 - 4 personer kommer hver tirsdag mellem kl. 18.00 og 19.30 i foreningens lokaler og bogfører turtilmeldinger, besvarer spørgsmål og tager imod tilmeldinger. I øjeblikket består Tirsdagsvagten af Ingelise Aarøe-Petersen, Inger Filipsen, Merete Crone, Dorrit Krabbe, Morten Rasmussen, Søren Sørensen (ansv.) og Frands E. Jensen.

DOF Travel-udvalgets, Tirsdagvagternes og turledernes arbejdsindsats er frivillig og ulønnet.

Har du spørgsmål til DOF Travel, så ring til Tirsdagsvagten på telefon 33 28 38 00 hver tirsdag 18.00 og 19.30, undtagen i juli måned og i juleferien (23. december til 1. januar). Du kan også sende en e-post  med dine spørgsmål. Se adressen nederst på denne side.

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden. 

God fornøjelse!