AFLYST: Bustur til NØ-Skåne (tranetur) lørdag den 4. april 2020 AFLYST

AFLYST
Afgang fra Sjælør Station kl. 7. 

Tranerne er begyndt at raste i nordøst Skåne i større antal (op til 4000). Vi vil besøge disse områder og håber på at opleve tranedansen. Efter dette besøges nogle af de fine raste områder i nærheden f.eks. Hammarsjön og Østersøkysten ved Rävlunda Skytfelt samt den smukke dal i Degesberga. På disse lokaliteter har vi desuden mulighed for at se f.eks. vandstær, bjergvipstjert, rørdrum, de første fiskeørne, mange gæs og ænder samt havørn.

Tilmelding sker ved at indbetale kr. 313 for voksne og kr. 100 for unge under 18 år via DOF Travels hjemmeside senest 17. marts.

PÅ GRUND AF CORONA-VIRUS-SITUATIONEN MÅ TUREN DESVÆRRE AFLYSES. 

Du vil blive kontaktet af Tirsdagsvagten for tilbagebetaling af din indbetaling til turen.

Bookingstatus: 
Aflyst