Endagsture

Nedenstående ture kræver ikke tilmelding, og de er gratis, med mindre andet er angivet. Man møder blot frem som angivet. Deltagelse på DOF Travels endagsture (inkl. busture og Saltholm-ture) kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.

Solbjerg Engsø lørdag 13/10 kl. 9-12. Mødested: P-pladsen nord for søen på Solbjerggårdsvej. På søen rastende andefugle og i åen måske en tidlig vandstær eller isfugl. I skoven småfugle. Mulighed for trækkende rovfugle. Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064).

Sydhavnen og Amager Fælled søndag 21/10 kl. 10.00-12.30.
Mødested: Busstoppested Sluseholmen (Sjællandsbroen)(bus 4A & 34)
Slut: DR Byen Metro Station.
I og omkring Sydhavnen ser vi efter ænder, lappedykkere og småfugle; med mulighed for Stillits, Sjagger og Silkehale. Herefter går turen tværs over fælleden hvor vi ser efter sanglærker, drosler, rovfugle samt flokke af kragefugle og måske Dobbeltbekkasin. Rammer vi dagen kan vi se både Fjeldvåge og Blå Kærhøg.
Sidst på turen kommer vi forbi Grønjordssøen, med ænder, gæs, lappedykkere og vandhøns.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)

Omø søndag 21/10 kl. 8 på Ballerup Station eller kl. 10.40 på Stigsnæs Havn.
Omø, ”Storebælts Perle”, er en lille ø med en smuk og varieret natur. Den er omkring 4,5 km2 stor med 11,6 km kystlinje. Øen ligger med Storebælt mod vest, Omø Sund mod nord og Smålandsfarvandet på de øvrige sider. Det bredeste sted på Omø er knap 2 km. Fra Revspidsen i nord til Ørespidsen i syd måler den 4,5 km. Den har 162 beboere.
På sejlturen fra Stigsnæs har vi mulighed for obs af havfugle, og på Omø vil vi se efter rastende ande- og vadefugle samt træk af rovfugle og småfugle. Vi begynder med en tur langs søen og spiser frokost i landsbyen, hvorefter vi bruger eftermiddagen til at se på fugle i mosen.
Johannes Bang, som ringmærker på øen, vil vise os rundt.
Man kan køre direkte til Stigsnæs Havn og være der kl. 10.40, eller være på Ballerup Station kl. 08.00. Derfra kører vi et smut til Borreby Mose, inden vi kører til havnen i Stigsnæs.
Ring til turlederen senest d. 7. oktober for tilmelding og evt. samkørsel fra Ballerup, hvis du enten har ledige pladser eller kørselsbehov.
Turlederen har plads til tre personer. Færgebilletten koster ca. 100 kr.
Vi sejler fra Omø igen kl. 16.00. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567)

Utterslev Mose og Kirkemosen, tirsdag 23/10 kl. 9-12.30. Mødested: Hareskovvej ved Mosesvinget. Turen slutter samme sted. Vi tjekker Kirkemosen, Utterslev Mose fra tårnet i del I og slutter med en tur rundt om Del II, mens vi kigger efter ænder, lappedykkere, drosler og andre småfugle. Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772)

Bolund tirsdag 6/11 kl. 9-12. Mødested: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej.
På Roskilde Fjords østlige kyst, finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke. Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot udkig over Roskilde Fjord.Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på. Der kan være sumpet. Turleder Arne Volf (2163 7567)

Vestamager (cykeltur) lørdag 10/11 kl. 9-14. Mødested: Metro St. Vestamager. Under de ca. 22 km som vi kører i roligt tempo, vil vi opleve mange forskellige arter af småfugle, andefugle og rovfugle. Turleder: Jan Nielsen (tlf. 4058 2446)

Kronborg lørdag 10/11 kl. 9-12. Mødested: Den store P-plads mellem lystbådehavnen og Kronborg. Vi ser efter trækkende ænder, alkefugle og måske suler. Vi går evt. en tur rundt i havnen og ser efter lille lappedykker og skærpiber. Turleder: Ivan Olsen (tlf. 2621 0275).

Solbjerg Engsø søndag 18/11 kl. 9-12. Mødested: P-pladsen nord for søen på Solbjerggårdsvej. På søen rastende andefugle og i åen vandstær eller isfugl. I skoven mulighed for småfugle og måske en overflyvende havørn. Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064).

Kystagerparken, Sydhavnstippen og Sydhavnen søndag 25/11, kl. 10.00-12.30.
Mødested: Åmarken Station.
Slut: Sjællandsbroen ved busstoppested, Sluseholmen (Bus 4A & 34)
På vandet ser vi efter ænder, lappedykkere og skalleslugere, i træer og buske forskellige småfugle. God mulighed for pibeand, hvinand, stillits, halemejse, silkehale, rovfugle og måske lille Skallesluger.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)

Ishøj Strandpark lørdag 1/12 kl. 9-12. Mødested: Busstoppestedet ved museet Arken. I strandsøerne andefugle og på kysten måske bjergirisk, snespurv og overvintrende vadere. I rørskoven mulighed for skægmejse. På engene ved Store Vejleå raster der ofte mange gæs. Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064)

Kyndby Vig og Sømer Skov søndag 2/12 kl. 9-12.30. Mødested: P-pladsen lige før Kyndbyværket. Koordinater: 55.807345, 11.881228
Vi går langs fjorden gennem skoven og ser hvad årstiden byder på. På vandet og strandengene kan der være andefugle og overvintrende vadere og i skoven mejser og finker, og måske vinter invasionsfugle, som korsnæb, drosler og siskner. Med lidt held havørn. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567)

Krogebjergparken, Damhusengen og Damhussøen, tirsdag 4/12 9-12.30 Mødested: Slotsherrensvej ved Islev Station. Turen slutter ved Flintholm Station. Vi kigger efter småfugle som mejser, spætter, drosler samt gæs, ænder, skalleslugere og måger. Måske også Vandstær, Silkehale og Kernebider. Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772)

Vestamager (cykeltur) lørdag 8/12 kl. 9-13. Mødested: Metro St. Vestamager. Under de ca. 22 km som vi kører i roligt tempo, vil vi opleve mange forskellige arter af småfugle, andefugle og rovfugle. Turleder: Jan Nielsen (tlf. 4058 2446)

Gilleleje Havn søndag 9/12 kl. 10-12. Mødested: Fiskeriauktionen på havnen. Blandt de mange rastende måger i havnen ses ofte enkelte gråmåger og rider, endvidere rastende andefugle. Ved kysten mulighed for rastende alkefugle og lommer. Turleder: Jan Hjort Christensen

Kystagerparken tirsdag 11/12 kl. 9-11. Mødested: P-pladsen ved Åmarken Station.
I parken kigger vi efter vinterens småfugle som kernebider og dompap. I Kalveboderne andefugle som stor skallesluger, pibeand og med lidt held isfugl og havørn. Turleder: John Speich (tlf. 2041 9658)

Damhussøen onsdag 26/12 kl.10-12. Mødested: Hjørnet ved Damhuskroen. Er søen isfri ses mange rastende andefugle og måger. I de tilstødende haver småfugle. På Damhusengen ses blandt de mange kragefugle måske overvintrende stære. Turleder: Morten Leisvig (tlf. 3649 7911).

Solbjerg Engsø lørdag 29/12 kl. 9-12. Mødested: P-pladsen nord for søen på Solbjerggårdsvej. På søen rastende andefugle og i åen måske vandstær og isfugl. I skoven evt. invasionsarter samt rastende rovfugle. Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064).

Staunings Ø søndag 30/12 9-12. Mødested på p-pladsen ved Jersie strand (Nemovej nr 5). På denne årets sidste tur går vi langs stranden og kigger efter sene vadere, snespurve og bjergirisker. Evt. mosehornugle eller blå kærhøg. I plantagen rastende småfugle. Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064).