Havlit
Stadig ledige pladser

Estland - april 2024

DKK
  • Foreløbig pris ved 18 deltagere 15.800 kr.
  • Enkeltværelsestillæg 1.700 kr.
  • Depositum 3.200 kr.

Estland er det nordligste og mindste af de tre baltiske lande. Estland genvandt sin selvstændighed i forbindelse med Sovjetunionens opløsning i 1991, var inden da en af de mere moderne sovjetrepublikker. Estland er på størrelse med Danmark, men har en langt mindre befolkning på ca. 1,5 mill. Landet er dannet af sidste istids gletsjere og smeltevand. Det meste er lavland. Ca 20% af landet er vådområder, søer moser og vandløb. Estland ligger i det tempererede løvskovsbælte tæt ved grænsen til nåleskovsbæltet og tajgaen og har meget store og varierende skovområder. Det rige dyreliv omfatter både løvskovens og tajgaens arter med bl.a. tjur, urfugle, mår, bæver, elge, rensdyr, ulve og vildsvin. NØ støder landet op til Finske bugt og Østersøen hvilket giver mulighed for at observere havfugle. I april er der mulighed for at se overvintrende havlitter, Stellers ænder og gæs. De tyndtbefolkede land giver store muligheder for naturen. Der er store forladte godser og deres store parker med gamle træer er gode steder at lede efter spætter og ugler.

Turen foregår i bus med gåture i let terræn og i et roligt tempo.

I prisen indgår fly med SAS til Tallinn og bus rundt i Estland, fuldpension under turen i Estland eksl. drikkevarer.
Rein Kuresoo er vores lokale guide på hele turen.

Turplan
12. april fly fra København til Tallinn 
Ankomst til Tallinn og derefter rundtur i hovedstaden, med gamle bydel som hovedattraktion. Vi bor på Hotel Santa Barbara i Tallinn.
13. april - Vi kører til Saaremaa, Pärnumaa, Roosta
Vi skal besøge Saarema hvor vi ser efter Stellers and og andre overvintrende vandfugle
Vi overnatter I Loona Manor
14. april - Saaremaa
Morgentur hvor vi ser efter Stellers and og andre overvintrende fugle, nordvest for Saaremaa. Om aftenen skal vi eftersøge ugler særlig Spurveugle.
Vi overnatter i Loona Manor
15. april - Vi kører til Pärnu området.
Vi besøger den sydlige del af Matsalu national park - Her ser vi efter svaner, gæs og andre vandfugle
Om aftenen ser vi igen efter ugler.
Vi over natter på Kosmonautika. 
16. april -  Syd -Pärnu området
Om morgenen: Nigula National park hvor vi ser efter Urfugl, spætter og andre spændende skovfugle
Om eftermiddagen besøger vi Pikla fiskedamme med gæs, svaner og andre vandfugle
Om aftenen ser vi efter elg og ugler.
Vi overnatter på Kosmonautika.
17. april - Vi kører til nordøst Estland
Soometsa, hvor vi ser efter tjur, derefter mod Matsalu National park, nordlige del - Haeska
Haapsalu — hvor vi igen ser efter svaner, gæs og andre vandfugle.
Om aftenen skal vi igen lytte og se efter ugler i Roosta. 
Vi overnatter i Roosta Camping.
18. april - vi besøge skove og moser I Nordlige Estland, Nõva regionen
Om morgenen ser vi efter urfugl, tjur, spætter og ugler. Resten af dagen ser vi hvad skovområdet kan byde på af rovfugle og andre skovfugle.
Vi overnatter i Roosta Camping.
19. april - 
Vi fortsætter med at se på fugle inden vi kører til Tallinn.
Vi flyver hjem med SAS fra Tallinn.

Estland - april 2024
Booking status: Stadig ledige pladser
  • Foreløbig pris ved 18 deltagere 15.800 kr.
  • Enkeltværelsestillæg 1.700 kr.
  • Depositum 3.200 kr.

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.