Havlit
Udsolgt - tilmeld venteliste

Estland - april 2024

DKK
  • Pris 16.400 kr.
  • Enkeltværelsestillæg 1.700 kr.
  • Depositum 3.200 kr.

Estland er det nordligste og mindste af de tre baltiske lande. Estland genvandt sin selvstændighed i forbindelse med Sovjetunionens opløsning i 1991, var inden da en af de mere moderne sovjetrepublikker. Estland er på størrelse med Danmark, men har en langt mindre befolkning på ca. 1,3 mill. Landet er dannet af sidste istids gletsjere og smeltevand. Det meste er lavland. Ca 20% af landet er vådområder, søer, moser og vandløb. Estland ligger i det tempererede løvskovsbælte tæt ved grænsen til nåleskovsbæltet og tajgaen og har meget store og varierede skovområder. Det rige dyreliv omfatter både løvskovens og tajgaens arter med bl.a. Tjur, Urfugl, mår, bæver, elg, rensdyr, ulv og vildsvin. Mod nord og vest støder landet op til hhv. Finske Bugt og Østersøen, hvilket giver mulighed for at observere havfugle. I april er der mulighed for at se overvintrende Havlitter, Stellersænder og gæs. Det tyndtbefolkede land giver store muligheder for naturen. De store, forladte godser og deres store parker med gamle træer er gode steder at lede efter spætter og ugler.

Turen foregår i bus med gåture i let terræn og i et roligt tempo.

I prisen indgår fly med SAS til Tallinn og bus rundt i Estland, fuldpension under turen i Estland ekskl. drikkevarer.
Rein Kuresoo er vores lokale guide på hele turen.

Turplan
12. april: fly fra København til Tallinn 
Ankomst til Tallinn og derefter rundtur i hovedstaden, med den gamle bydel som hovedattraktion. Vi bor på Hotel Santa Barbara i Tallinn.
13. april: Vi kører til Saaremaa, Pärnumaa, Roosta
Vi skal besøge Saarema, hvor vi ser efter Stellersand og andre overvintrende vandfugle.
Vi overnatter I Loona Manor.
14. april: Saaremaa
Morgentur, hvor vi ser efter Stellersand og andre overvintrende fugle nordvest for Saaremaa. Om aftenen skal vi søge  efter ugler, særlig Spurveugle.
Vi overnatter i Loona Manor.
15. april: Vi kører til Pärnu området.
Vi besøger den sydlige del af Matsalu Nationalpark. Her ser vi efter svaner, gæs og andre vandfugle.
Om aftenen ser vi igen efter ugler.
Vi overnatter på Kosmonautika. 
16. april: Syd-Pärnu området
Om morgenen: Nigula Nationalpark hvor vi ser efter Urfugl, spætter og andre spændende skovfugle.
Om eftermiddagen besøger vi Pikla fiskedamme med gæs, svaner og andre vandfugle.
Om aftenen ser vi efter elg og ugler.
Vi overnatter på Kosmonautika.
17. april: Vi kører til Nordøstestland.
Soometsa, hvor vi ser efter Tjur, derefter mod Matsalu Nationalpark, nordlige del - Haeska
Haapsalu — hvor vi igen ser efter svaner, gæs og andre vandfugle.
Om aftenen skal vi igen lytte og se efter ugler i Roosta.
Vi overnatter i Roosta Camping.
18. april: Vi besøger skove og moser i det nordlige Estland, Nõva-regionen.
Om morgenen ser vi efter Urfugl, Tjur, spætter og ugler. Resten af dagen ser vi, hvad skovområdet kan byde på af rovfugle og andre skovfugle.
Vi overnatter i Roosta Camping.
19. april: Vi fortsætter med at se på fugle, inden vi kører til Tallinn. Vi flyver hjem med SAS fra Tallinn.

Estland - april 2024
Booking status: Udsolgt - tilmeld venteliste
  • Pris 16.400 kr.
  • Enkeltværelsestillæg 1.700 kr.
  • Depositum 3.200 kr.

Rejsebestemmelser

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Rejserne udbydes til en foreløbig pris, der kan reguleres i forhold til f.eks. deltagerantal, valutakurser, energipriser samt skatter, afgifter og gebyrer pålagt af en tredjemand. Bestilling fra deltagere er først gyldig, når DOF Travel har modtaget det angivne depositum. Bestilling af rejse med tilhørende betaling af depositum sker via hjemmesiden med Dankort med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer, email adresse, angivelse af ønske om enkeltværelse samt evt. navne på yderligere deltagere.

Som hovedregel gælder, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. DOF Travels rejser er generelt ikke egnet for bevægelseshæmmede personer, uledsaget mindreårige eller personer, som har behov for særlig lægelig assistance.

Senest 5 måneder før afrejsedatoen skal DOF Travel skriftligt meddele deltagerne den endelig pris på rejsen. Hvis den endelige pris er mere end 8% højere end den udbudte foreløbige pris, har de tilmeldte ret til skriftlig afbestilling indtil 14 dage efter, at meddelelse om endelig pris er givet. Ved sådan afbestilling tilbagebetaler DOF Travel det indbetalte beløb uden fradrag.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Hvis turens udbudspris overstiger kr. 30.000, skal 40% af turens udbudspris (inkl. depositum) være indbetalt til DOF Travel senest 7 måneder før afrejsedatoen. Restbeløbet skal være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Hvis turens udbudspris ikke overstiger kr. 30.000 skal hele restbeløbet være DOF Travel i hænde senest 4 måneder før afrejsedatoen.
Restbetaling skal ske ved bankoverførsel til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto 000 104 6418 til DOF Travel. Angiv: navn, rejsemål og årstal.

Afbestilling skal ALTID ske SKRIFTLIGT til DOF Travel inden rejsens begyndelse til travel@dof.dk.

a. Ved afbestilling mere end 7 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af et afbestillingsgebyr på kr. 300 pr. person.

b. Ved afbestilling mellem 7 måneder og 5 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum.

c. Ved afbestilling mellem 5 måneder og 3 måneder før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag af 30 % af turprisen. Hvis det indbetalte beløb er mindre end 30% af turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

d. Ved afbestilling senere end 3 måneder før afrejse tilbagebetales der ikke. Hvis det indbetalte beløb er mindre end turprisen, vil DOF Travel opkræve det manglende beløb.

Der gøres opmærksom på, at der for visse rejsers vedkommende kan være afvigende betingelser. Dette er i så fald angivet i rejsens beskrivelse.

Forsikringer indgår ikke i turprisen.
Den rejsende har forpligtigelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbud til rejsen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

DOF Travel kan aflyse rejsen indtil 20 dage før afrejse i tilfælde af et for lavt deltager antal.

DOF Travel kan også aflyse rejsen, hvis uventede ændringer på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør rejsen i væsentlig grad.
I tilfælde af aflysning på DOF Travels foranledning vil det fulde indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Prisen på alle rejser uden for Danmark, Skåne og Nordtyskland (Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern) inkluderer et bidrag til international fuglebeskyttelse på kr. 100 pr. deltager. Pengene kan gå til projekter over hele verden og fordeles af DOF’s internationale udvalg.

DOF har bestemt, at for at modvirke klimaforandringer på grund af udledning af kuldioxid (CO2) ved DOF’s rejseaktiviteter, skal der reserveres et beløb af hver rejses pris til projekter, der har til formål at neutralisere CO2-udledning. DOFs hovedbestyrelse bestemmer, hvilke projekter, pengene skal anvendes til. Beløbet afhænger af rejsemålet, og er for tiden fastsat således:

• Rejser til Danmark, Skåne og Nordtyskland kr. 0
• Rejser til det øvrige Europa bortset fra de nedenfor nævnte lande og områder kr. 100
• Rejser til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200
• Rejser til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte kr. 600
• Rejser til Antarktis, Australien og New Zealand kr. 900

DOF Travel er registreret rejseudbyder i Rejsegarantifonden.

Hvis du er i tvivl om turen er egnet for dig så ring til DOF Travel på 5114 6115 tirsdage mellem 18 og 19.30 eller til turlederen hvis telefonnummer er angivet i turbeskrivelsen. Eller skriv til DOF Travel på travel@dof.dk