Grønspætte

Beretning om busturen til Falsterbo den 12. september 2022

Med højt humør og store forventninger til dagens fugleoplevelser tog vi afsted fra Sjælør St. kl 7.00. Vi var 55 deltagere sammen med vores chauffør Bo fra Lyngby Turistfart.

Første stop på turen var i lufthavnen, hvor nogle deltagere blev samlet op. Herfra gik turen direkte til Falsterbo, hvor vi gjorde stop ved golfbanen. Her deltes vi i to hold. Et hold gik til fyret og var bl.a. heldige at se en flot Blåhals blive ringmærket. Et hold gik til stranden og studerede diverse vadere og ænder, der rastede her. Der var en del vadere bl.a. Hvidklire, Klyde, Almindelig ryle og Dværgryle. Herefter drog vi til Ljungen, hvor frokosten blev indtaget, og nogle timer blev brugt på at spotte de rovfugle, der trak over området i pæn højde. Især Spurvehøge og Havørne blev set i et pænt antal, men også Rørhøg og Steppehøg samt Lærkefalk blev observeret.

Grønspætten som holder til i området fik alle vist også set og fotograferet (se billedet). Alt i alt nogle gode timer i området. Turen sluttede med et besøg ved Grönalund syd for Börringesjön. Her fik vi set bl.a. Grå fluesnapper, Dobbeltbekkasin, Knarand, og nogle var heldige at få set Sort Glente. Samlet fik vi set 82 arter på turen.

Se mere på vores Facebook side: https://www.facebook.com/groups/409473710256165

Artsliste:

 1. Mursejler – Sjælør St.
 2. Jernspurv
 3. Hvid Vipstjert
 4. Skarv
 5. Sølvmåge
 6. Stær
 7. Fiskehejre
 8. Gråkrage
 9. Husskade
 10. Blishøne
 11. Vandrefalk (set på Øresundsbroen)
 12. Råge
 13. Stormmåge
 14. Hættemåge
 15. Rød glente
 16. Fasan
 17. Agerhøne
 18. Musvåge
 19. Bramgås
 20. Landsvale
 21. Fiskehejre
 22. Rødben
 23. Gråand
 24. Vibe
 25. Hvidklire
 26. Canadagås
 27. Allike
 28. Solsort
 29. Ringdue
 30. Grønsisken
 31. Hvepsevåge
 32. Stenpikker (set på Nabben)
 33. Rødstjert
 34. Tårnfalk
 35. Skovpiber
 36. Spurvehøg
 37. Lille lappedykker
 38. Gulspurv
 39. Grågås
 40. Storspove
 41. Alm. Ryle
 42. Klyde
 43. Spidsand
 44. Hvinand
 45. Svartbag
 46. Dværgryle
 47. Brushane
 48. Sortklire
 49. Digesvale
 50. Splitterne
 51. Strandskade
 52. Vandrikse
 53. Blåhals 
 54. Gravand
 55. Tinksmed
 56. Troldand
 57. Bynkefugl (set ved fyret på Falsterbo)
 58. Bogfinke
 59. Steppehøg
 60. Huldue
 61. Fuglekonge
 62. Rødhals
 63. Gul Vipstjert
 64. Havørn (set ved Ljungen)
 65. Fiskeørn
 66. Lærkefalk
 67. Lille Korsnæb
 68. Grønspætte 
 69. Rørhøg
 70. Sort Glente
 71. Ravn
 72. Blåmejse
 73. Trane
 74. Dobbeltbekkasin
 75. Knarand
 76. Grå Fluesnapper
 77. Stor Flagspætte
 78. Spætmejse
 79. Knopsvane
 80. Ederfugl
 81. Råge
 82. Sølvhejre