Per Toft Nielsen

Per Toft Nielsens billede
Per har siden drengeårene været vældigt interesseret i naturen og har igennem årene opbygget et solidt kendskab til især skovfugle og deres stemmer. Han føler for at dyrke og udbygge kendskabet til sit nærområdes natur og ved ekskursioner dele viden med andre nysgerrige personer. Han havde sin første ekskursion i foråret 2019 og den gode energi fra turens deltagere animerer til gentagelse! Tilbage i midt halvfjerdserne var Per en af de bærende kræfter i en fuglekassegruppe under Københavns-afdelingen, hvor et solidt kendskab til hulrugere blev grundlagt. Endelig har Per botanisk interesse, der er bæredygtig på lægmands-niveau, og stadig med nysgerrighed udbygges i et alderssvarende adstadigt tempo!