Bent M. Jürgensen

Bent M. Jürgensens billede
Bent har været turleder for DOF siden 1964. Han har ledet en del småture i Københavnsområdet samt mange busture til sydhavsøerne og Skåne. Desuden mange storture til Hornborgasjön, Helgoland, Holland og hele Vadehavet fra Holland over Tyskland til Danmark. Bent har været medlem af DOF Travel udvalget i perioden 1973-98.