Israel rundt 24. marts til 7. april 2019 - 2 uger

Pris: 
ca. kr. 28.200 / depositum kr. 5.640
Tilmelding og betaling af depositum: klik her: 

Alle photos er taget af Klaus Malling Olsen på ture til Israel.
(fra øverste venstre mod højre)
Steppehøg 3k han - Steppeørn 4k+ - Ørkenpræstekrave
Ørkenhøne (nederst) med Chukarhøne (øverst) - Lille Grøn Biæder - Hvidkronet Stenpikker

I foråret 2019 kan DOF-Travel atter (…efter 26 års ”fravær”!)tilbyde en forårsrundrejse i Israel der vil besøge alle dele af området, fra nord til syd. Turleder vil være Lars Nørgaard Andersen, der var den ene af de to ledere i 1988 og 1992/93, og som har besøgt landet flere gange siden da. Vi vil også have en lokal, naturkyndig guide på hele turen og undervejs have fornøjelsen af folk med lokalt fuglekendskab. Vi flyver fra København 24-3 og er tilbage 7-4.
Vi lægger ud ved Middelhavskysten hvor vi vil besøge et fuglerigt fiskedamsområde Ma’agan Michael, der ligger lige ud til havet. Her kan bl.a. ses mange arter af vadere, terner og måger( bl.a. Stor Sorthovedet Måge), og den første dag vil bidrage til en indføring i adskillige af Israels karakterarter, fx Palæstinasolfugl, Smyrnaisfugl, Gråfisker, Yndefuld Sanger, m.fl. som vi vil møde ofte på turen.

Vi kører derefter over Carmel-bjergkæden, måske er vi heldige at se Hvidhovedet Skarveand på overvintringsplads nær Afula, besøger lokaliteter ved Genesareth Sø der kan rumme Alpejernspurv, Murløber, Lille Sejler, Alpesejler, Sort Frankolinhøne, m.fl., og ankommer til vores udgangspunkt for ture i det nordlige Israel, på Hermon-bjerget og på Golan-højderne, kibbutz Gonen hvor vi vil have tre overnatninger.
Ved skiliften og dens omgivelser på Hermon-bjerget vil vi møde specialiteter som Klippespætmejse, Syrisk Gulirisk, Sørgemejse og Blådrossel. På Golan er der en hel del reservoirer hvor der typisk ses ænder, vadere, evt. ørne. Vi vil besøge et flot udsigtspunkt, Gamla, hvor der er en Gåsegribbe-koloni og der som regel ses Høgeørn. I Hula-dalen er et af de store vådområder der huser mange tusinde Traner, om vinteren, nok knap så velbesøgt når vi kommer forbi. Stedet er også kendt som overnatningssted for kærhøge og Dværgfalke, og Marmorand ses regelmæssigt i de mange damme og vådområder i dalen. Vi kan også se større ansamlinger af Almindelig Pelikan der her har sin sidste rasteplads før turen går til Europa og Tyrkiet for at yngle.
Vi kommer lige i det store rovfugletræks kulmination og vi vil nok se 20-25 forskellige arter undervejs på turen, incl. de lokale ynglefugle, nogle steder mere koncentreret end andre. Når vi kører mod syd og nærmer os Det Døde Hav, vil vi se trækket mere koncentreret langs de stejle klipper vest for DDH, og en hel del Sorte Storke vil blande sig med de Hvide som man kan se pænt mange af. Vores overnatningssted, Kalya, vil være markant anderledes, mere tørt, end det grønne, frodige vi indtil nu har rejst i, og det vil også afspejle sig i natur & fugle: Tristrams Sortstær, Korthalet Ravn, Sortstjert, Ørkenagerhøne, Bleg Klippesvale og Arabisk Larmdrossel vil dukke op.
Næste ”base” vil være Israels fuglelokalitet ”par excellence”, Eilat…! Byen ligger, som landets eneste, ved Israels korte Rødehavskyst. Her kan en del specialiteter som hører til Det Indiske Oceans fuglefauna, ses: Revhejre, Mangrovehejre og Rødehavsmåge, og ofte dukker der en sjældenhed fra længere mod syd og øst op. Ellers vil stort set alle fuglegrupper være på banen i Eilat: hejrer, Flamingo, ænder, rovfugle(…ofte femcifrede antal af Steppevåger og mange hundrede Steppeørne og Sorte Glenter, iblandet en bred palet af hvad der ellers(!) findes af rovfugle i Mellemøsten, Europa og Vest-Asien. Mange forskellige vadere: Odinshane, Kærløber, Ørkenpræstekrave, Damklire, blandt de mange andre almindeligere arter. Lille Grøn Biæder er en almindelig, skøn lokal specialitet. Udover selve byen(…som ikke er specielt charmerende!) og dens nærmeste omgivelser: damme, afvandingsgrøfter, parker, marker og læbælter, besøger vi flere gode fuglesteder længere nordpå, i Arava-dalen: Yotvata, en kunstvandet, varieret og fuglerig landbrugsoase, ”Km-32” – et sted for ørkenlærker m.v., ”Km-20” med damme – med hvad der kan ses…! I dalen møder vi også Rødehavssanger. I bjergene bag byen ses rovfugletrækket bedst – og dem vil vi selvfølgelig også besøge. Her kan også ses specialiteter som: Sinai Karmindompap, Hættestenpikker og Ørkendompap. Eilat er altid god for overraskelser, fx arter der er kommet for langt mod nord og ellers burde være blevet i Afrika eller på Den Arabiske Halvø…

Fra Eilat kører vi videre nordpå, gennem Negev-ørknen, mod vores næste overnatningssted, Mashabim. Det vil vi bruge som udgangspunkt for besøg i Ein Avedat-kløften, evt. sø i Yeroham og lokaliteter i ørkenen. Vi vil forhåbentlig se: Lannerfalk, Chukarhøne, Triel, Ørkenløber, Plettet sandhøne, Spidshalet sandhøne, Sortbuget sandhøne, Broget stenpikker, Isabellastenpikker, Kratsanger, m.m.
Vores sidste overnatningssted bliver Beerotayim som ligger længst mod vest i Negev, og i rapporter ofte omtales som ”Nizzanna”. Her er specialiteterne: Kravetrappe, Ørkenbjerglærke, Dværglærke, sandhøns og Ørkenløber. Vi har to nætter der og skal den sidste morgen begive os mod Ben Gurion-lufthavn for at flyve hjem…! Vi burde snildt kunne se over 200 forskellige arter på turen, i 1988 så vi 230…
Pris: 28.200 for delt dobbeltværelse. Vi påregner at være 15 deltagere på turen. I begrænset omfang er der mulighed for enkeltværelse mod et tillæg af 5.000. Morgenmad og aftensmad er inkluderet, dog skal drikkevarer betales af den enkelte.

Tilmelding og betaling af depositum sker via hjemmesiden – se starten af annoncen.

Vi har en bus med chauffør til rådighed under hele turen, der som sådan ikke vil være specielt strabadserende. Temperaturen kan nemt komme højt op, dog kun undtagelsesvist over +35 C. Har man ikke en personlig rejseforsikring vil jeg stærkt anbefale man får det, det kan spare den enkelte og gruppen for meget besvær hvis man får brug for den... Der er ikke nogle vaccinationer påkrævet for rejser til Israel, og alt efter hvad man kan indhente af anbefalinger, er det op til en selv at gardere sig. Ring mig gerne op for yderligere informationer hvis der er brug for det, LNA; 38 60 75 87.
Der vil blive afholdt både for-og eftermøde, udarbejdet turrapport og om landarrangementet kan det oplyses at det er arrangeret af Tikva-travel efter dialog med turlederen.

Bookingstatus: 
Stadig ledige pladser