Hviderusland (Belarus), 7.-16. maj 2018

Pris: 
i delt dobbeltværelse kr. 14.700 / depositum kr. 3.000 / eneværelsestillæg kr. 1.300

Hviderusland 7.- 16. maj 2018.

Tag med DOF Travel til Europas sidste store uberørte naturområder, der i stor udstrækning stadig er som for 100 år siden. Her kan man endnu finde arter i større mængder, som i det meste af Europa er kraftigt på retur og nogle steder helt forsvundet (72 rødlistearter).

Vi vil i løbet af 9 dage besøge de bedste fuglelokaliteter i den sydlige og delvis den centrale del af landet. Ind- og udrejse sker fra Polen, idet vi flyver ud og hjem fra Warszawa. Der er åbnet en ny grænseovergang for minibusser i Bialowieza området ca. 250 km fra Warszawa tæt på det første hotel i Hviderusland.

De mange års isolation bag 'jerntæppet' har gjort, at landet ikke er påvirket af den landbrugspolitik, der har hersket i det meste af EU. Befolkningstallet er tillige relativ lavt i forhold til andre europæiske lande af samme størrelse. Over 90% af landet er endnu dækket af den oprindelige naturlige vegetation, hvoraf en trediedel er skov. Landbrugmetoderne er stadig i stor udstrækning meget traditionelle, hvilket gør at landskabet ser ud som i Danmark for 100 år siden!
Landet har 5 store betydningsfulde nationalparker, der beskyttes af staten og nu anerkendt og støttet af UNESCO. Fire af disse parker fokuserer på naturbevarelse.
Man overraskes over hvor moderne landet er blevet. Gode veje og hoteller af en acceptabel standard gør øko-turisme til en fornøjelse.

Hviderusland har alle naturtyper og arter repræsenteret fra den øst- og nordeuropæiske fauna både i betydeligt antal og kvalitet:
Strandenge, vandhuller og mudderbanker langs Pripyatfloden er hjemsted for tusinder af vadefugle, terner, lappedykkere, f.ex Tredækker, Terekklire, Damklire, Dværgmåge, Sortterne, Hvidskægget terne, Hvidvinget terne, Lille skallesluger, Fiskeørn, Stor og Lille Skrigeørn, Slangeørn, Havørn. Endvidere mange spurvefugle som f.ex. Nattergal, Karmindompap, Flodsanger, Vandsanger, Citronvipstjert og ikke mindst måske ikonet for Hviderusland: Azurmejse.
Elleskov og åbne sumpe omkring søen Vygonovske Lake er hjem for mange par Lapugler.
Perleugle og Spurveugle kan findes i let tilgængelige skovområder i Minsk-provinsen.
Tjur, Urfugl og Hjerpe er almindeligt forekommende i gammel blandskov. Alle Europas spætter samt Lille og Hvidhalset fluesnapper ses og høres ofte i skovområderne.

Resume fra turen i 2015 (4.-13.maj):

"Turens absolutte target art Azurmejse, der her har sin vestligste udbredelse, havde vi to rigtig gode obs af. Af de mange arter vi havde fornøjelsen af kan fremhæves: Lille og Stor skallesluger samt Lapugle, Spurveugle, Kirkeugle og Skovhornugle på yngleplads. Fine obs af Hjerpe og Urfugl. Sorthalset lappedykker op til 32 i en flok. Mange Sølvhejrer, i alt 200, 17 rovfuglearter heraf Slangeørn 3, Lille og Stor Skrigeørn, Dværgørn 2, Havørn 41, Vandrefalk. Endvidere Lille rørvagtel 3, 21 vadefuglearter heraf Tredækker på spilleplads, Damklire og Terekklire. Alle 3 arter moseterner Sortterne 208, Hvidskægget terne 222 og Hvidvinget terne 754, hvor største flok var på 450. Aften-obs af Natravn og Skovsneppe, Hærfugl, alle 10 europæiske spættearter, Pirol 27, 17 arter sangere heraf Drosselrørsanger 87, Vandsanger 5, Græshoppesanger 4, Flodsanger 3, Savisanger 9, Høgesanger 1 (på den polske side). Endvidere Blåhals 3, Hvidhalset fluesnapper 45, Lille fluesnapper 10, Citronvipstjert 6, Markpiber, Rødstrubet piber 1 (Lokal SU-art på forårstrækket), Karmindompap og Gulirisk.Udover fuglene stiftede vi bekendtskab med en meget rig flora, hvoraf flere orkidearter samt mange sommerfugle og større pattedyr." Se den fulde rapport fra turen her på hjemmesiden .

Her er et billedshow fra turen i maj 2015  -  (husk at slå HD kvalitet til)

Foreløbigt program:


Dag 1 – Vi flyver København-Warszawa og mødes her med lokalguide og stiger på bussen der skal tage os over grænsen til Hviderusland og rundt i 9 dage og retur til Polen sidste nat inden hjemflyvning til København. Første nat bliver tæt på grænsen i det kendte skovreservat Belovezhskaya Pushcha som er den hviderussiske del af Bialowieza skoven (som den hedder i Polen).

Dag 2-9 – Besøg i kendte fugleområder i det sydlige og lidt af det centrale Hviderusland:

- Belovezhskaya Pushcha den hviderussiske del af Bialowieza skoven - En hel dag fra tidlig morgen med flere traveture i den fantasiske og utroligt varierede og meget rolige naturskov med mange arter planter i en naturlig blandskov, søer, vådområder mm - turens bedste chance for de mere sjældne spætter som Hvidrygget spætte, Tretået spætte, Gråspætte, Mellemflagspætte. Endvidere chance for Hjerpe, hejrer, rovfugle, ænder, terner, Lille rørvagtel, diverse sangere, mange spurvefuglearter, Spurveugle på rede, Visenter (europæisk bison) med meget mere.

- Sporovo Reservatet med bl.a. Vandsanger og Citronvipstjert.

- Telehany området rundt Vygonovske Lake hvor target-arterne er Lapugle og spillende Tredækker. Vi besøger forskellige biotoper i området, som er et meget fuglerigt område med mange moseterner, vadefugle, kærhøge, ænder og spændende småfugle samt mulighed for spillende Urfugl.

- Flodsletterne omkring flodbyen Turov der har Terekklire som deres vartegn.

- Azurmejse-landsbyen Kudrychy.

- Almany Marsh og Horyn River Valley.

- Heldags birding i Pripyat-sumpene omkring Turov i Pripyat National Park inklusive Beloe fiskedammene hvor targetarten er ynglende Lille Skallesluger.

- De store fuglerige parker ved byen Nesvitz og byen Mir.

- Schara floden - en sand naturperle

- Hel dags birding i Grodno området

Dag 9 - hen på eftermiddagen forlader vi Hviderusland og tager tilbage til Polen (lige på den anden side af grænsen), hvor vi tilbringer den sidste nat.

Dag 10 Kort morgentur og derefter hjemrejse til København fra Warszawa.


Aktivitetsniveauet vil være højt med birding fra tidlig morgen til sen aften, enkelte traveture op til 12 km. Der bliver ikke så meget kørsel mellem fuglelokaliteterne, da vi bytter hotel hver aften på nær 2 dage i Turov.

Turen laves som i 2015 i samarbejde med vores mangeårige gode kontakt i Polen: BirdService. Birdservice har i et par år arbejdet på at lave turen og har i de sidste 3 år med stor succes gennemført flere ture med tilsvarende program for engelske og tyske fuglegrupper. Birdservice benytter sig udelukkende af kyndige og erfarne lokalguider og russisk-talende medhjælpere.


Turens pris i delt dobbeltværelse er ikke helt fastlagt endnu, men forventes ved 14 deltagere at blive ca. kr. 14.700, hvilket inkluderer helpension (minus drikkevarer) og 8 overnatninger i Hviderusland og sidste nat i Polen nær grænsen (inkl. morgenmad), fly København-Warszawa og retur, lokaltransport, professionel guidning, adgangsbilletter, overnatning på gode hoteller i dobbeltværelse, plus for- og eftermøde. Enkeltværelsestillæg kr. 1.300. 


Tilmelding via hjemmesiden med betaling af depositum på kr. 3.000 pr. person til DOF Travel.
Hurtig tilmelding tilrådes da turen er begrænset til 14 deltagere.

Bookingstatus: 
Udsolgt, men få eller ingen på venteliste