Bulgarien 1 uge februar 2016

Pris: 
9-10.000 kr. / depositum kr. 1.500


Deltagerantallet er begrænset til 15.

Se rapport fra tidligere vintertur : her

Lokalguide: Dimiter Georgiev

Fotografier til kollage (set fra øverst til venstre):
(Visse billeder er beskåret for at passe i kollagen.)

Syrisk flagspætte - Colin Bradshaw (pict1)
Sørgemejse - Dimiter Georgiev (pict2)
Hvidrygget flagspætte - Peter Alfrey (pict3)
Rødhalset gås - Mladen Vasilev (pict 4 and 6)
Ørnevåge - Mladen Vasilev (pict 5)
Dværgskarv - Chavdar Nikolov (pict 7)
Krøltoppet pelikan - Mladen Vasilev (pict 8 and 9)

Du er sikkert en af dem, der har kørt efter en Rødhalset Gås et sted i det jyske – og når det så er lykkedes, har du frydet dig over de fantastiske farver og tegninger på den lille gås…! Nu får du chancen for at se mængder (…snildt 15.- 20.000) i artens hovedovervintringsområde ved den bulgarske Sortehavskyst i februar 2016. Turleder vil være Lars Nørgaard Andersen, der har besøgt Bulgarien tre gange om sommeren, heraf i 2006 som leder af DOF’s sommertur, Bulgarien rundt, og i februar 2005 som privatperson, hvor det væltede med super-flotte Rødhalsede Gæs. Vores lokale, meget kompetente, bulgarske leder vil være Dimiter Georgiev, leder af vores bulgarske søsterorganisation, en pendant til DOF Travel, NeophronTours. Han var også lokal turleder på DOF Travel-turen i 2006.
Ikke alt ligger helt nagelfast p.t., men det bliver formentlig i uge 7 eller 8, vi skal afsted, og vi vil bo to steder langs den ca. 200 km lange kystlinje, Bulgarien har til Sortehavet. Med ”det hele” (fuld pension, to turledere, fly t/r, etc.) skal deltagerne kun have pungen op af lommen til drikkevarer til maden. Prisen er heller ikke helt fastlagt (flybilletter kan man ikke bestille endnu), men vil sikkert lande på kr. 9.000-10.000. Det vil være muligt at bestille enkelt-værelse for et beskedent tillæg.
Der er ikke helt fastlagt, hvilke lokaliteter vi vil besøge, men noget ligger dog fast. Vi vil besøge strandsøer (Durankulak og Shabla) tæt ved den rumænske grænse mod nord, Kap Kaliakra, en spids halvø syd herfor, Atanasovo-området med udstrakte vådområder, Burgas/Mandra-søerne og, ikke mindst Strandja-skovområdet helt nede ved den tyrkiske grænse. Sidstnævnte sted er kendt for at byde på spektakulære observationer af den lokale sydøsteuropæiske race af Hvidrygget Flagspætte (”lilfordi”). I det hele taget vil vi nok kunne se 7-8 forskellige spættearter. Ud over de mange Rødhalsede Gæs vil vi også se mængder af Blisgæs i områderne langs Sortehavet. På grund af havets nærhed er der sjældent is på strandsøerne langs kysten, og derfor ses der også spændende andefugle, bl.a. Rødhovedet og Hvidhovedet And. De lokale Krøltoppede Pelikaner er ved at komme i yngledragt, og med deres stærkt orange næb, krøllede top og stirrende øjne, er de et syn for sig. Der er også mange overvintrende rovfugle, bl.a. Ørnevåger. Langs kystklipperne er der flere steder tudende Store Hornugler på det tidspunkt, hvor vi er i nærheden. Andre arter der kan nævnes er Kalanderlærke, Dværgskarv, Topskarv, Gærdeværling, Sørgemejse og Bjergpiber. Chance er der også for at se Slagfalk, Dværggås og Stor Sorthovedet Måge.

Mere følger når pris, rejserute, m.v. ligger fast. Hold dig orienteret på DOF Travels hjemmeside.

Du kan allerede nu melde dig til turen ved at indbetale kr. 1.500 pr. person til DOF Travel. Betaling kan ske på postgiro 8 07 33 33 eller bankoverførsel på konto 4180-0008073333. Angiv navne som stavet i dit pas, telefonnr., e-mail adresse og rejsemål: ”Bulgarien, febr. 2016”.

Vel mødt til en anderledes vinterferie…!

Bookingstatus: 
Endnu ikke åben for tilmelding