AFLYST - Ungarn, Slovakiet og Rumænien, maj 2021

Aflyst 
 
Prisen omfatter fly København-Budapest retur, egen bus, alle overnatninger, bjørneskjul, fuld pension, eftermøde og DOF Travel-service. Endelig pris vil blive oplyst senere, og restbeløb vil blive opkrævet 4 måneder før turens start.

Lokalguide: Vi vil på hele rejsen have bistand af en lokal guide fra det anerkendte ornitologiske rejseselskab, Saker Tours, som har 20 års erfaring med at arrangere fuglerejser i Ungarn og Rumænien.

Deltagerantallet er begrænset til 15.

Se Saker Tours egen beskrivelse af programmet her

Foto: en Ellekrage er fotograferet af Attila Szilag

-----
DOF Travel kan nu udbyde en 12 dage lang rundrejse til en sand perlerække af det centrale Østeuropas fineste og mest naturskønne fuglelokaliteter. Rejsen vil bringe os rundt i det østlige Ungarn, en lille bid af Slovakiet samt Transsylvanien i det nordvestlige Rumænien. Undervejs vil vi have mulighed for at opleve alle Europas spætter, stortrappe, ellekrage, biæder, slagfalk, aftenfalk-kolonier, kejserørn, ørnevåge, lille skrigeørn, blåhals, høgesanger, tamarisksanger, murløber, slagugle, engsnarre, hvidhalset fluesnapper og meget, meget mere.  Da rejsen finder sted i maj, hvor der er optimal mulighed for at opleve de mange ynglefugle, og der stadig er trækgæster på vej mod nord, kan vi forvente at se over 200 forskellige fuglearter. Udover de mange fugle vil vi også opleve brune bjørne i Karpaterne. De mange storslåede naturoplevelser fuldendes af mødet med tre forskellige østeuropæiske lande, en gæstfri befolkning og god mad.  

Vi vil begynde vores rejsen i Ungarns lave bjerge, Zemplen Hills, i den nordøstlige del af landet. I de fine, gamle skove er der en tæt bestand af spætter og ugler. Ved hjælp af vores lokalkendte guide har vi gode muligheder for at opleve de fleste af Europas spætter, bl.a. den sjældne hvidrygget spætte. Her er også slagugle, sort stork, hvidhalset fluesnapper, kejserørn og lille skrigeørn. Ved landsbyerne kan man se syrisk flagspætte og høgesanger, og i de små vådområder er der gode muligheder for at se lille rørvagtel. Vi har tre overnatninger ved Komlóska i  Zemplen Hils.

Derpå kører vi lidt mod øst og krydser derfor grænsen til Slovakiet. Her vil vi besøge Érc Hills og Slovenski Raj National Park, et bjergområde, som fungerer som en forpost til Karpaterne. Vi er højere oppe end i Zemplen Hills, og skovene er nu domineret af nåletræer. Her er der gode muligheder for spætter, bl.a. tretået spætte samt hjerpe, spurveugle og i gode gnaverår også perleugle. Vi har en enkelt overnatning ved Dobsina i Slovakiet.    

Nu er det tid til en helt anden natur. Vi kører mod syd og er dermed hurtigt tilbage i Ungarn, hvor vi vil udforske den navnkundige Hortobagy Nationalpark i det østligste Ungarn. Hortobagy udgør den vestligste forpost for de vidtstrakte stepper, der strækker sig herfra og videre mod øst gennem Ukraine og Rusland mod Mongoliet. Hortobagy er derfor enestående i Europa. Ved hjælp af vores lokalkendte guide har vi gode mulighed for at opleve steppens unikke fugleliv med bl.a. stortrappe, slagfalk, aftenfalke-kolonier, kejserørn, triel, hærfugl og ellekrage.  Udover steppe er her også fine fiskedamme, hvor vi kan se de fleste af Europas hejrer samt dværgskarver og sort ibis samt sydlig blåhals og alle tre moseterne-arter. I maj kan vi stadig møde trækfugle, der på vej mod nord. Der vil således være gode muligheder for at se rødstrubet piber i fuld yngledragt samt mange forskellige vadefugle på træk. Med lidt held kan vi bl.a. se tredækker.  Vi har to overnatninger i Hortobagy.

Fra Hortobagy drager vi mod syd og når hurtigt frem til Rumænien. Her stopper vi ved et vådområde, hvor vi på ny har mulighed for at se alle tre moseterne-arter samt hvidøjet and og tamarisksanger, inden vi fortsætter mod Transsylvaniens bjergskove, hvor vi skal tilbringe de næste fire nætter, fordelt på en overnatning ved Torockó-dalen nær Rimetea og tre overnatninger ved Székelyudvarhely.

Transsylvanien er nok mest kendt for eventyret om Dracula, men for den natur- og fugleinteresserede er den eventyrlige natur nok så dragende. Denne del af Karpaterne huser de tætteste bestande af store rovdyr i Europa. Trods de gode bestande, skal vi være heldige for at se ulv og los, da de er meget sky, men den brune bjørn har vi gode muligheder for at se, idet vi den ene aften besøger et bjørneskjul, hvor bjørnene normalt kommer frem om aftenen.

De mange rovdyr afspejler, at Transsylvanien er en tidslomme. Modsat Alperne, der i dag er præget af et intensivt udnyttet kulturlandskab, dyrkes landbruget i denne af Karpaterne stadig som i Vesteuropa for 100 år siden. Ud over de mange store rovdyr, er her også mange sjældne fugle, blomster og sommerfugle.

Om dagen vil vi gå ture i de fine bjergskove, hvor vi kigger efter ugler og spætter - bl.a. slagugle, spurveugle, hvidrygget spætte og tretået spætte, samt tjur, stendrossel, alpesejler og sørgemejse. Vi vil også besøge en kløft, hvor murløberen yngler årligt.

Efter fire overnatninger i Transsylvanien vil vi køre tilbage til Hortobagy, hvor vi tilbringer rejsens sidste nat. Det giver os mulighed for at opleve steppens sent ankommende fugle såsom Rosenbrystet Tornskade og Braksvale, inden vi fortsætter til Budapest, hvorfra vi om aftenen vil flyve hjem til Danmark.

Vejr: Undervejs kan vi forvente meget skiftende vejr, da det kan være varmt, op til 25-30 grader, i lavlandet, mens der i bjergene kan være koldt med morgen- og nattemperaturer ned til frysepunktet. 

Litteratur: Her kan du se rapporter fra to lignende ture med Saker Tours:

Her kan du se to rapporter fra to tilsvarende rejser med Saker Tours:

http://sakertour.com/download/tripreports/huslotransgt2018_131552.pdf

http://sakertour.com/download/tripreports/huslotransgt2017_113114.pdf

Rapporterne er fra de lignende grupperejser, som Saker Tours gennemfører hvert år for et blandet internationalt publikum. Da Saker Tours har stor erfaring i disse rundrejser til Ungarn, Slovakiet og Rumænien, har Saker Tours også stor viden om, hvor og hvordan man bedst ser fuglene.

Forplejning og aktivitetsniveau
Rejsen er med fuld pension fra Budapest til Budapest. Her er medregnet flaskevand.
Vi vil i løbet af dagen have et højt aktivitetsniveau, men vi giver os god tid til at se på fuglene. Vandringerne i bjergene vil ikke være fysisk anstrengende, men da der kan være vådt efter snesmeltningen, bør man medbringe vandrestøvler.

Der vil være gode muligheder for natur-og fuglefotografering.

Turens pris
Se starten af annoncen.

Tilmelding
Tilmelding til turen kan ske ved at indbetale et depositum på kr. 2.900  til DOF Travel via hjemmesiden. Se ovenfor.

Forsikring
Inden du rejser til udlandet skal du altid undersøge, om du er dækket forsikringsmæssigt. En rejseforsikring for hjemtransport, eventuelt sygeledsagelse/tilkaldelse og hjemkaldelse anbefales på det kraftigste, da det er dyrt at komme på privathospital i udlandet og blive transporteret hjem, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Afbestillingsregler
Se reglerne herfor på DOF Travels hjemmeside www.doftravel.dk eller ring til Tirsdagsvagten. Vi beder jer være opmærksomme herpå, så der ikke opstår overraskelser.

For- og eftermøde
Der vil blive afholdt et eftermøde.

Vaccinationer
Rejser til Ungarn, Slovakiet og Rumænien kræver ingen særlige vaccinationer.

Leder og guide
Dansk rejseleder: Søren Skov. Telefon 23 71 61 87, e-mail: sorenskov@tdcadsl.dk. Derudover har vi guide med fra Saker Tours:

Teknisk arrangør
Landarrangementet bliver arrangeret af Saker Tours.

Bookingstatus: 
Aflyst