Østsibirien (Rusland), sommer 2014

Pris: 
ca 60.000 / depositum 6.000

Der bliver nu en enestående chance for at opleve det nordøstlige Sibirien.

I tre uger vil vi rejse rundt fra den østlige kyst ved Magadan, til en indlands-lokalitet og så til Ishavet ved Kolymadeltaet.

Satsningen er alkefugle ved fugleklippeøen Talan samt den spektakulære Stellers havørn, ind i landet for at finde sortnæbbet tjur og måske sibirisk krikand, dværgspove, sibirsk hjerpe etc..
Endelig er målet at komme til at finde kolonier af rosenmåge, ynglende brilleederfugl og måske sibirisk trane på yngleplads, sneugler og masser af højarktiske vadere.

Programmet er ikke fastlagt endnu, hvilket skyldes at samarbejdspartnere i det østlige Rusland skal være på plads mht helikoptere, indenrigsruter etc. Derfor kommer der først et mere fast program i løbet af efteråret, der publiceres i disse spalter på DOF Travels hjemmeside.

Der bliver plads til 9 eller 10 deltagere.

Prisen bliver sandsynligvis i omegnen af kr. 60.000, men kan variere bl.a. afhængig af prisen på de lokale transportmidler, især helikopter.

Der kommer til at være en lokal guide.

Tilmelding sker ved at indbetale et depositum på kr. 6000 pr. deltager på udvalgets girokonto 807 3333 (ved netbank: regist.nr. 4180 kontonr. 807 3333) eller ved check til DOF Travels adresse mærket "Nordøstsibirien 2014"

Bookingstatus: 
Stadig ledige pladser