Rejsebestemmelsernes tidsfrister er opdateret.

Følgende tidsfrister er ændret: fastsættelse af pris, indbetaling af depositum og restbeløb samt fristerne for afbestilling.
De ændrede frister har virkning fra og med rejser der afholdes i 2016.

Se mere på hjemmesiden under Rejsebestemmelser.