Hviderusland - en STOR oplevelse !

Fra den 4. til den 13. maj 2015 afholdt DOF Travel den første tur til Belarus eller Hviderusland, som landet hedder på dansk. Turen blev en fantastisk naturoplevelse med 194 arter på 8 intensive dage. Turen var afgrænset til den sydlige del af landet. Der blev skiftet hotel alle dage på nær en gang med 2 nætter samme sted. Vi besøgte således nye lokaliteter hver dag. Sidste dag den 13. maj overnattede vi i det østlige Polen lige ved grænsen hvor vi havde 5-6 timers obs. Her fik vi yderligere 2 arter til listen og endte på i alt 196 arter.

Naturen i Hviderusland er overraskende spændende, oprindelig og meget varieret. Man kan gå i timevis i skovene og kun høre naturlyde. Ingen menneskeskabt baggrundsstøj fra biler, maskiner o. lign. De fleste skove er stadig naturskove med meget blandet vegetation og deraf følgende stor biodiversitet. Man oplever fugle, dyr og planter i flere biotoper end vi er vant til i vores efterhånden udbredte monokultur i vesten.

Vejret var fint på hele turen, 14-20 grader, og kun få perioder med regn.

Turens absolutte target-art Azurmejse, der her har sin vestligste udbredelse, havde vi to rigtig gode obs af. Af de mange arter vi havde fornøjelsen af kan fremhæves: Lille- og Stor skallesluger samt Lapugle, Spurveugle, Kirkeugle og Skovhornugle på yngleplads. Fine obs af Hjerpe og Urfugl. Sorthalset lappedykker op til 32 i en flok. Mange Sølvhejrer, i alt 200, 17 rovfuglearter heraf Slangeørn 3, Lille- og Stor Skrigeørn, Dværgørn 2, Havørn 41, Vandrefalk. Endvidere Lille rørvagtel 3, 21 vadefuglearter heraf Tredækker på spilleplads, Damklire og Terekklire. Alle 3 arter moseterner: Sortterne 208, Hvidskægget terne 222 og Hvidvinget terne 754, hvor største flok var på 450. Aften-obs af Natravn og Skovsneppe, Hærfugl, alle 10 europæiske spættearter, Pirol 27, 17 arter sangere heraf Drosselrørsanger 87, Vandsanger 5, Græshoppesanger 4, Flodsanger 3, Savisanger 9, Høgesanger 1 (på den polske side). Endvidere Blåhals 3, Hvidhalset fluesnapper 45, Lille fluesnapper 10, Citronvipstjert 6, Markpiper, Rødstrubet piber 1 (Lokal SU-art på forårstrækket), Karmindompap og Gulirisk.

Udover fuglene stiftede vi bekendtskab med en meget rig flora, hvoraf flere orkidearter samt mange sommerfugle og større pattedyr.

Endelig var vi med til at fejre 70-året for Sovjetunionens sejr i 2. verdenskrig med fyrværkeri i byen Turov ved Pripyat floden. Flodsystemet omkring Pripyat floden kaldes også for Europas Amazonas. Terekkliren er et af byens vartegn afbildet på billeder og statuer i byen.

Lidt billeder fra turen: