Ændring af DOF Travels betalings- og afbestillingsregler

Af hensyn til planlægningen af storture og sikring af billige flybilletter ser DOF Travel sig nødsaget til at fremrykke betalings- og afbestillingsfristerne med 1 måned. De fleste flyselskaber har efterhånden indført særlige graduerede annulleringsgebyrer, hvilket presser vores planlægning. Vi har derfor brug for at sikre, at vi ikke kommer til at betale hele eller delvise udgifter til flybilletter for deltagere, der efterfølgende afmelder sig turen. Ligeledes vil bestilling af flybilletter hos lavprisselskaber kræve billetudstedelse i deltagernes navne, så også her er der et behov for tidligere tilbagemelding omkring endelig deltagelse.
Ændringerne vil træde i kraft på de endnu ikke annoncerede ture, dvs. ture, der afvikles fra primo 2015, undtagen Sri Lanka. Vi håber, at vores deltagere har forståelse for denne opstramning.