Nye endagsture frem til og med september måned 2020.