Alle turrapporter er nu fordelt på lande under verdensdelene..se mere...

Alle vore online tilgængelige turrapporter er nu fordelt på lande under verdensdelene (Afrika, Antarktis, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien og Sydamerika)
Tidligere Nordafrika er lagt under Afrika, Mellemamerika under Nordamerika, Australien under Oceanien).

Dette skulle gøre det nemmere at finde rundt blandt de efterhånden mange rapporter, der kan ses på hjemmesiden.

Enkelte lande spreder sig over to verdensdele. Vi har valgt at placere landet i én af de to verdensdele, uanset hvilken del af landet, der blev besøgt. F.eks. findes Tyrkiet under Europa.

Enkelte ture er gået til mere end et land - vi har valgt at lægge rapporten under det ene (som regel det først nævnte). Vi vil gerne undgå af praktiske årsager at lægge samme rapport ind mere end én gang.