Dødsfald

Mangeårige turleder Ole Geertz-Hansen er stille sovet ind efter hjerteproblemer.
Ole har i en menneskealder været turleder for DOF Travel, hvor han var en vidende og populær leder på både Storture og Småture. Intet var for stort eller småt til Ole, og han delte gerne sin store viden med os andre, om det så drejede sig om historien bag fuglenes latinske navne, floraens mystik eller historien om en landsbykirke. For Ole favnede bredt, og vi var mange, der lyttede til hans historier, der udover at være spændende og ofte dramatiske blev fortalt med Oles velartikulerede smukke stemme, samt med et glimt i øjet.
I de senere år som turleder startede Ole, inspireret af DOFs første formand O. Helms, sine populære stafetvandringer. Turene blev en stor succes med mange deltagere, der udover fuglene fik lidt kulturhistorie undervejs.
For sit virke, ikke kun som turleder, men også for sine mange andre gøremål i DOF modtog Ole i 1997 fuldt fortjent DOFs hæderspris.