Turen til Hviderusland maj 2018 blev....

en meget stor oplevelse for de 16 DOF'ere der var afsted på DOF Travels maj-tur.
Udover en pæn artsliste på godt 190 arter med mange spændende arter imellem gav turen mange rige naturoplevelser og hyggeligt samvær. Turen var på et pænt højt aktivitetsniveau fra solopgang til nogle gange hen ad midnat, inden næste hotel blev nået. Alt blev klaret med godt humør, og de fleste targetarter blev set og hørt fint.
Bl.a. Lapugle på rede (på behørig afstand) efter 4 km over stok og sten og millioner af myg og fluer. Citronvipstjert 5, Vandsanger 5 syngende, Tredækker på spilleplads, syngende Terekklire og
ikke mindst Azurmejse, et par i flot display i en landsbyhave langt fra alle hovedveje. Derudover Lille Rørvagtel, alle 4 fluesnapper-arter, Hjerpe, Hvidøjet and, mange Sorte storke, 18 rovfuglearter,
22 vadefuglearter, 8 ud af 10 mulige spættearter, 18 sangerarter samt alle 3 moseterner i pæne tal (Sort-, Hvidvinget og Hvidskægget terne). Se mere i turrapporten, der snart kommer på hjemmesiden.
Sidst men ikke mindst ca. 125 vildtlevende europæiske bisoner udenfor skoven i Grodno-området. De sneg sig ud for at indtage det saftige græs på engene foran skoven efter en kold vinter med begrænset føde.