Hallands Väderö 2018

Kristi Himmelfartsdag var det tid til den årlige tur til Hallands Väderö i det nordlige Skåne. Tredive glade fuglekiggere, der så frem til en god dag med sol, fugle og flot natur, mødtes klokken 6:45 på Sjælør Station. Vi kom godt over broen og gennem tolden, selvom en deltager var uden pas/kørekort; dejligt. Efter et kort stop på en tankstation efter kaffe og chokolade plus bl.a. en rørhøg, var vi fremme i Torekov lidt over ni. Som noget relativt nyt skulle vi i år ikke sejle direkte til Hallads Väderö, men med et lidt mindre skib, Nanny, på sælsafari til Vinge Skär og Orskär, før vi ville blive sat af i Sandhamn og kunne tage færgen hjem sidst på eftermiddagen. Det var en virkelig god sejltur. Allerede inden vi nåede skærene, så vi tejster, lomvier og lidt alke flyve omkring. Ude ved skærene havde vi mange sæler, der lå og solbadede på sten og klipper. Alkefugle var der mange af, specielt tejster var alle vegne, og vi fik set alle kendetegn inklusiv de røde fødder. På skærene var også en del lomvier og nogle enkelte alke, som vi alle så rigtigt fint. På et af de største skær holdt en større skarvkoloni til, hvor de yngler direkte på klipperne. Vi havde hjemmefra set, at der overvintrer en håndfuld topskarver omkring Torekov og håbede at finde én, selvom de ikke var blevet rapporteret de seneste 14 dage. Lige pludselig fik vi øje på en topskarv på klippen mellem de almindelige skarver, den var lidt svær at se, da den var lidt på afstand, men båden svingede senere rundt og sejlede langsomt langs klippen igen, så vi nemmere kunne se topskarven. Den lettede og fløj til et andet sted på klippen, hvor den landede mellem tre andre topskarver, så alle fire kunne iagttages fint. Efterfølgende fortalte nogle svenske ornitologer, at topskarv vistnok yngler på skæret. Flotte fugle og god oplevelse.
Efter den fine sælsafari blev vi sat af i Sandhamn, og gik først mod øst ind i bøgeskoven, hvor vi havde fine skovsangere og nogle lidt drilske hulduer, som nogle hørte. Vi fandt et fint sted med flot udsigt langs kysten, hvor vi spiste frokost, nød selskabet, det flotte landskab, og kiggede fugle i den flotte sol, mens vi diskuterede kendetegn for fjordterne og havterne, og øvede på sangstemmer for gærdesanger, tornsanger, tornirisk og mange flere.
På vej mod fyret langs kysten fandt vi lidt småfugle, bl.a. to stenpikkere, og pludselig fandt Mikkel, der gik med bagtroppen, en fin nordlig blåhals, der hoppede rundt mellem stenene i vandkanten og fangede insekter i tangen. Vi fik samlet de fleste deltagere, der alle fik set blåhalsen. Oppe ved fyret holdt vi pause igen og spejdede efter fugle. Det gav rødrygget tornskade, gulbug, hvepsevåge og en enkelt sule.
Det sidste stykke mod molen og færgen, blev gået i roligt tempo. Da vi kom frem, var iskiosken åbnet til stor gælde for alle gæsterne på øen, så vi spiste is, hvilede fødderne og hyggede os, indtil færgen kom. Den var godt fyldt; det var sidste færge fra øen. Der kunne ikke have været mange flere med. I Torekov havn ventede Jakob med bussen, og så gik det hjemad mod Sjælør. Artslisten blev gjort op i bussen, og de sidste arter blev fundet fra bussen, sluttende med en rovterne i trekantssøen på Amager. Vi endte på 85 arter. Er der nogle, der er interesseret i listen, så send en mail til sstuurp@gmail.com.

Vi vil gerne takke alle deltagerne for en god tur,
Mikkel og Stefan