Endagsture

Nedenstående ture kræver ikke tilmelding, og de er gratis, med mindre andet er angivet. Man møder blot frem som angivet. Deltagelse på DOF Travels endagsture (inkl. busture og Saltholm-ture) kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.

Bolund Holm tir 18/7 kl. 9-12. Mødested: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej.

På Roskilde Fjords østlige kyst finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke. Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot kig over Roskilde Fjord.

Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på. Der kan være sumpet. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Stevns Klint søn 23/7 kl 9-13. Mødested: P-pladsen ved Mandehoved. Vi ser hvad der rører sig i krat og over havet, og forhåbentlig ser vi også de lokale Vandrefalke, der nu bør have unger på vingerne. Turleder: Mikkel Holck (tlf. 2617 3763).

Ølsemagle Revle søn 30/7 kl. 9-13. Mødested: P-pladsen ved kiosken på dæmningen. Fokus på vadefugle, andefugle og rovfugle. Måske den første Fiskeørn.Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064).

Hareskovene fre 4/8 kl. 20-22.30. Mødested: Ved Ballerup Planteskole, Skovvej 201, 2750 Ballerup. Koordinater: 55.756005, 12.372390. Der er P-pladser på langs ad Skovvej i begge sider. Vi skal se og høre flagermus, men den første times tid vil vi opleve skoven gå til ro. Med lidt held ser vi Skovsneppe flyve sin rute over skoven hvor den ”pister og knorter”. Efter solnedgang ser og lytter vi så efter flagermus. Vi har Steen Kryger fra Hareskovby med os. Han er rigtig god til både fugle og flagermus. Med sin detektor kan han ikke bare høre, når der er flagermus på vej, han kan også fortælle os, hvilken af de fem arter der ses i Hareskovene, det er. Ved regnvejr er der ingen aktivitet hos flagermusene. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Borreby Mose søn 6/8 kl. 6-12 (småtur i privatbiler). Mødested: Ballerup Station. Der er mange ænder, gæs og vadefugle samt mulighed for Rørhøg og måske træk af Hvepsevåge samt Skægmejse i rørskoven. Turen er på delebasis mht. benzin. Ring til turleder for ledig plads i bil eller manglende plads i bil. Turleder: Morten Rasmussen (tlf.4037 6742).

Naturstien mellem Veksø og Smørum søn 13/8 kl. 9-12.30. Mødested: P-pladsen ved Veksø St. på sydsiden. Vi går en tur ud over de store eng- og markområder ved Værebro Å og ser hvad der rører sig. Med lidt held ser vi Vandrefalk eller Duehøg. Vandtæt fodtøj. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Ølsemagle Revle lør 19/8 kl. 9-13. Mødested: P-pladsen ved kiosken på dæmningen. Mulighed for flere arter af vadefugle, terner og med lidt held kjover. I strandsøerne andefugle. Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064).

Falsterbo (Skåne) søn 27/8 kl. 8 (småtur i privatbiler). Mødested: Åmarken Station. På dette fantastiske træksted kan vi forvente trækkende rovfugle som Hvepsevåger, Fiskeørne, Rørhøge, Vandrefalke, Havørne samt med lidt held en af de sjældnere ørne. Der vil være mange Gule vipstjerter og Skovpibere blandt småfuglene. Ved svigtende træk besøges de nærmeste søområder. Turen er på delebasis mht. broafgift og benzin.

Ring til turleder for ledig plads i bil eller manglende plads i bil. Husk at medbringe billed-id. Turleder: Hans Harrestrup Andersen (tlf. 2464 7339).