AFLYST: Bustur til Møns Klint og Nyord lørdag den 25. april 2020 AFLYST

AFLYST

Afgang Sjælør Station kl. 7.

Vi besøger nogle af områdets bedste og smukkeste lokaliteter. Ved klinten vil vi have mulighed for ynglende vandrefalk, rød glente samt mulighed for træk. Ved urskoven på Ulvshale mange sangfugle og evt. pirol og karmindompap hvis de er ankommet. På Nyord besøger vi Fugleværnsfondens enge med mulighed for stor kobbersneppe, brushøns og evt. havørn. Det kan blive en dag med mange forskellige arter.

Bookingstatus: 
Aflyst